INFORMATII DE INTERES PUBLIC
 

- Protectia datelor cu caracter personal

- Raport centralizat pe anul 2022 privind aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

 

 

 

 
     

   

   Copyright 2006 PICCJ.